Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Laguna Flokul ultra 1l na vločkování

Laguna Flokul ultra 1l na vločkování
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie
Značka: Stachema
Kód zboží: 676253
Skladem na prodejně

239 Kč s DPH
198 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na 6,8 přípravkem Laguna pH minus. Potřebnou dávku rozmíchejte v 10 litrech vody a nalijte do skimmeru nabo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k důkladnému rozmíchání a pak nechte odstát asi 10 hodin. Potom vysrážené nečistoty vysajte ponorným vysavačem.

Použití: odstraňuje zákal a zajišťuje průzračnou vodu
Dávkování: 3 - 6ml přípravku na 1m3
Vlastnosti: zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody
Upozorňujeme: použijte minimálně 48 hodin po přidání přípravku Ca nebo Laguan ALG
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit