Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Laguna Zima 1l

Laguna Zima 1l
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Značka: Stachema
Kód zboží: 676259
Skladem na prodejně

299 Kč s DPH
247 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do úterý kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Vypusťte vodu v bazénu pod skimmer a zpětné trysky. Upravte hodnotu pH a chlóru a použijte přípravek Laguna Zima. Potřebné množství nařeďte 1:15 vodou a podél okraje nalijte do bazénu.

Použití: zazimování bazénu
Dávkování: 500ml přípravku na 10m3
Vlastnosti: působí proti vápenatým usazeninám, tvorbě řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře
Upozorňujeme: přípravek nebrání zamrznutí vody v bazénu
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
  • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit