Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost Bezbarvý lak se třpytkami

Laguna ALG 1l Blue proti řasám

Laguna ALG 1l Blue proti řasám
Další fotografie
Značka: Stachema
Kód zboží: 8595039302956
Skladem do 3 pracovních dnů

209 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 119 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Použití: proti řasám v bazénu, je slučitelný s chlorovými i bezchlorovými přípravky do bazénu
Dávkování: počáteční dávka 30ml na 1m3, udržovací dávka 10ml na 1m3
Vlastnosti: má preventivní i likvidační účinek, ničí řasy vyskytující se v bazénu
Doporučujeme: používejte při zapnuté filtraci
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.