Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Laguna ALG 1l Blue proti řasám

Laguna ALG 1l Blue proti řasám
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Značka: Stachema
Kód zboží: 676181
Skladem na prodejně

219 Kč s DPH
181 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do středy kdekoli v ČR
Použití: proti řasám v bazénu, je slučitelný s chlorovými i bezchlorovými přípravky do bazénu
Dávkování: počáteční dávka 30ml na 1m3, udržovací dávka 10ml na 1m3
Vlastnosti: má preventivní i likvidační účinek, ničí řasy vyskytující se v bazénu
Doporučujeme: používejte při zapnuté filtraci
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit