Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

FungiSPRAY 0.5l Bezchlorový

FungiSPRAY 0.5l Bezchlorový
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie
Značka: Stachema
Kód zboží: 8595039304905
Skladem do 3 pracovních dnů
:-(
Produkt bohužel nyní nelze koupit.
Nechte nám na sebe e-mail. Ozveme se vám s možným termínem dodání, nebo vymyslíme třeba něco lepšího.
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do čtvrtka kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do čtvrtka kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Plíseň neodstraňujte, nastříkejte na ni sprej na plíseň a po 24 hodinách zbytky plísně odstraňte hadříkem namočeným v tomto roztoku. Při silném napadení postup opakujte.

Pracovní postup:

Plíseň neodstraňujte, nastříkejte na ni sprej na plíseň a po 24 hodinách zbytky plísně odstraňte hadříkem namočeným v tomto roztoku. Při silném napadení postup opakujte.

Použití: likvidace plísní v bytových i nebytových prostorách
Podklad: zeď, beton, dřevo, omítka
Doporučujeme: plíseň před aplikací NEODSTRAŇUJTE, napadená místa postříkejte a po 24 hodinách působení plíseň odstraňte hadrem namočeným v tomto přípravku
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit