Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Omlouváme se, ale z důvodu velkého množství příchozích objednávek budou všechny balíky expedovány do 2 pracovních dnů a barvy na kachličky do 3 pracovních dnů, děkujeme za pochopení a přejeme krásný den.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Remal Sanal na zdivo 0.9kg

Remal Sanal na zdivo 0.9kg
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie

Je vaše stěna napadena plísní, bakteriemi nebo solnými výkvěty? S fungicidním nátěrem vše ihned zlikvidujete. Remal Sanal funguje i jako dezinfekční prostředek k prevenci a ochraně.

Značka: Remal
Kód zboží: 475380
KalkulačkaSpočítejte si, kolik barvy budete potřebovat
Skladem na prodejně

Původní cena: 209 Kč −10 %

189 Kč s DPH
156 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR

 • Před použitím nejdříve Remal Sanal nařeďte vodou 1:9 na zdivo, 1:5 na cihlový podklad.
 • Napadené plochy natřete naředěným přípravkem a potom za mokra odstraňte plíseň nebo houbu.
 • Po zaschnutí nátěr 1-2x opakujte.
 • Po dokonalém usuchnutí je dobré použít na místnost Protiplísňovou penetraci a vymalovat barvou Remal Protiplísňový.
Použití: sanace a prevence zdi, omítek, betonu a kamene
Podklad: zeď, omítka, kámen, beton a jiný stavební materiál napadený plísněmi, houbami, řasami a bakteriemi
Vzhled: čirý
Počet vrstev: 2-3 vrstvy
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Po natření Sanalem ,poškrábání plísně vymalování remal proti plísní se barva pořád loupe .Co dělat
Emilie 29.03.2020 14:21
Odpovědět
Pavlína Janů
Barva se loupala i před nátěrem? Jaký byl podklad? Jak byl připravený?
Pavlína Janů
29.03.2020 16:27
Odpovědět
Muže se použit v pokoji kde se spí???
Lenka 05.11.2020 13:25
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den, pořádně větrat a můžete :-)
Pavlína Janů
05.11.2020 15:26
Odpovědět
Dobrý den, může se tento prostředek použít na venkovní stranu domu, omítku či barvu na polystyrenu? Děkuji předem.
Eva 06.04.2021 09:30
Odpovědět
Tereza Janů
Dobrý den, určitě můžete použít i na venkovní omítku, na barvu na polystyrenu asi úplně ne, není to na to úplně určené...
Tereza Janů
08.04.2021 12:31
Odpovědět

Doporučujeme dokoupit