Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Chemická kotva Soudafix P-3000SF 300ml

Chemická kotva Soudafix P-3000SF 300ml
Další fotografie

Chemickou kotvou Soudafix P-300 SF připevníte a ukotvíte téměř všechno, kuchyňskou linku do dutých cihel? Není problém. Protože upevnění předmětu nezpůsobuje tlak na okolí použijte ho i v rohu nebo blízko hrany. Uschne dokonce i pod vodou. Stačí výtlačná pistole na kartuše a můžete začít.

Značka: Soudal
Kód zboží: 5411183119635
Skladem na prodejně

299 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR
 • Vyvrtejte díru a vyčistěte kartáčkem ji nebo vyfoukejte.
 • Nasaďte kartuši do výtlačné pistole.
 • Našroubujte směšovací špičku a vytlačte pruh chemické kotvy dokud nebude dokonale promíchaný a bude mít jednotnou barvu.

Beton a plné materiály:

 • Trysku vložte do otvoru a vyplňte směsí 1/2 nebo 2/3 celého otvoru.
 • Kotvící prvek vložte pomalým otáčivým pohybem až na konec.
 • Přebytek hmoty z okolí otvoru odstraňte.

Duté materiály:

 • Do vyvrtaného otvoru vložte sítko. 
 • Trysku vložte do sítka na naplňte směsí chemické kotvy.
 • Otočným pohybem vložte kotvící prvek.
 • Přebytek hmoty z okolí otvoru odstraňte.


Použití: kotvení a upevňování zábradlí, lešení, přístřešků, kuchyňských linek, radiátorů, vzduchotechniky
Podklad: všechny běžné porézní stavební materiály plné i duté, použitelní i ve vlhkém prostředí
Otevřený čas: 6 minut
Tepelná odolnost: -40°C až 80°C
Vlastnosti: tuhne i pod vodou, extrémně rychlá
Vytvrzení: při 20°C na suchém podkladu 45 minut
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.