Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Klempířský tmel 280ml Soudal

Klempířský tmel 280ml Soudal
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie

Klempířským tmelem vyplníte a všechny dilatační a vibrující spoje
na stavbě i na autě. Polyuretanové lepidlo Soudal drží na většině materiálech a je odolný vůči chemikáliím. Navíc i po vytvrzení zůstane trvale pružný.

Kód zboží: 519174
Skladem na prodejně

199 Kč s DPH
164 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Použití: dilatační spáry podlah, pružné spoje u automobilů, těsnění a lepení kovových konstrukcí
Podklad: beton, kov, lamino a většina materiálů ve stavebnictví a automobilovém průmyslu
Vlastnosti: trvale elastický, odolný chemikáliím, přetíratelný
Vytvrzení: 24 hodin
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P284 - Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Dobrý den je tento tmel prelakovatelny? Pí barvou telpur?
Jaroslav 17.11.2020 15:51
Odpovědět
Richard Janů
Dobrý den, ano, po vytvrzení (24 hodin) je to přelakovatelné.
Richard Janů
18.11.2020 10:22
Odpovědět

Může se také hodit