Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Akrylový tmel Bílý Soudal 310ml

Akrylový tmel Bílý Soudal 310ml
Další fotografie
Výrobce: Soudal
Kód zboží: 5411183004931
Skladem na prodejně

Původní cena: 79 Kč−13 %

69 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR
Použití: přetíratelný tmel na spáry a trhliny v omítkách, stěnách a stropů, kolem oken a dveří, podlahových a dekorativních lišt
Podklad: porézní materiály, hliník, omítky, dřevo, sádrokarton, cihly
Čištění: nevytvrzený vodou, po vytvrzení pouze mechanicky
Schnutí: tvorba slupky cca 20min
Tepelná odolnost: -20°C až +80°C
Vlastnosti: po vytvrzení přetíratelný
Vzhled: bílý
Doporučená teplota aplikace: +5 až +30°C
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
  • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.