Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Prodejnu máme stále otevřenou pro maloobchod i velkoobchod bez omezení. Zároveň ale ctíme všechny hygienická opatření.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Konkor 500 950g

Konkor 500 950g
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Značka: Proxim
Kód zboží: 8594019360788
Skladem na prodejně

139 Kč s DPH
115 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Na suchý a odmaštěný povrch nanášejte válečkem nebo štětcem. Barva nepotřebuje základní nátěr.

Použití: antikorozní barva na kov v exteriéru bez nároku na vzhled
Podklad: spodek auta, podvozek, podběhy
Čištění: S6006
Odvětrání mezi vrstvami: 5 minut
Vlastnosti: je antikorozní, nelze přelakovat
Vzhled: černý
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
  • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
  • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.