Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Barva na spodek auta Černá Body 930

Barva na spodek auta Černá Body 930
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Další fotografie

Přípravek Body 930 na ochranu podvozků aut, nabízí okamžitou ochranu proti mechanickému poškození, odlétajícímu štěrku
a nepříznivému počasí. Jednoduchá aplikace štětcem je vhodná
pro každého kutila.

Vyberte prosím variantu produktu.
Značka: Body Car
Skladem na prodejně

od 159 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Natíraný podklad nejprve očistěte, odmastěte a osušte. Na rezavá místa naneste odrezovač a potom aplikujte barvu na spodek auta Body 930. Jedním nátěrem nanesete silnou vrstvu, protože barva nestéká.

Použití: spodky auta, podvozky a podběhy
Odvětrání mezi vrstvami: 5 minut
Schnutí: 2-6 hodin při 23°C
Vlastnosti: izolační hmota, nelze přelakovat
Vzhled: černý
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Dobrý den , tato barva se natírá přímo nebo musí být nějaký základní nátěr ? Bude mi stačit 5 kg na zadní část Honda Jazz ?
Vladinecek 04.04.2020 08:44
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den,
tuto barvu můžete použít přímo na podklad. Jestliže je podklad rezavý je dobré použít odrezovač, Brunox nebo nějaký epoxidový základ, který vytvoří antikorozní ochranu.
Pavlína Janů 04.04.2020 13:05
Odpovědět
Dobrý den, nechá se i nanášet stříkáním?
Martin 09.09.2020 21:16
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den, můžete - stříkací pistolí na spodky (tryska 4-5mm, tlak 5-6 bar). Pěkný den.
Pavlína Janů
10.09.2020 16:19
Odpovědět