Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Regum 200ml Ochrana pryže a gumy

Regum 200ml Ochrana pryže a gumy
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Značka: Důbrava
Kód zboží: 480525
Skladem na prodejně

79 Kč s DPH
65 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR
Použití: ochrana a ošetření gumy
Vlastnosti: prodlužuje životnost
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P263 - Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Může se také hodit