Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Odrezovač 0.5l

Odrezovač 0.5l
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie
Kód zboží: 471130
Skladem na prodejně

79 Kč s DPH
65 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do středy kdekoli v ČR
Použití: čištění, ničení a likvidace rzi na kovových částech strojů, součástek, plechů, reaguje s usazeninami vodního kamene.
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
  • H315 - Dráždí kůži.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Odrezovač funguje skvěle pokavad to děláte lázní doporučuji 12 hodin a je to jak nový, 5 minut je málo jinak super přípravek za dobrou cenu.
Jiří Vondráček 17.04.2020 21:34
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den, rádi slyšíme chválu na klasický český výrobek. Děkujeme.
Pavlína Janů 18.04.2020 11:51
Odpovědět

Doporučujeme dokoupit