Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Omlouváme se, ale z důvodu velkého množství příchozích objednávek budou všechny balíky expedovány do 2 pracovních dnů a barvy na kachličky do 3 pracovních dnů, děkujeme za pochopení a přejeme krásný den.
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

HG Odstraňovač nálepek 300ml

HG Odstraňovač nálepek 300ml
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie

Zbavte se jednoduše zbytků nálepek, lepidla, oleje a jiných přilnavých nečistot pomocí HG odstraňovače nálepek. Pro snadné odstranění používejte neředěný odstraňovač.

Značka: HG International
Kód zboží: hg160
Skladem na prodejně

139 Kč s DPH
115 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do úterý kdekoli v ČR
Naneste HG Odstraňovač nálepek na papírovou nebo plastikovou nálepku a nechejte působit. Pokud na povrchu zůstal zbytek lepidla naneste HG Odstraňovač ještě jednou.
Použití: odstraňování papírových, plastikových nálepek a lepidla
Podklad: každý povrch
Vlastnosti: jednoduché odstranění bez námahy
Doporučujeme: u plastikových nálepek uvolněte roh, aby se přípravek dostal pod nálepku
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
 • P304+P341 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Dobrý den, pujde tímto přípravkem sundat i lepidlo na okna? Děkuji za odpověď
Jenda 06.09.2020 20:17
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den, výrobce uvádí, že by to mělo odstranit i zbytky lepidel, tam asi bude záležet, jaké konkrétně máte.
Pavlína Janů
07.09.2020 13:15
Odpovědět

Doporučujeme dokoupit