Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Denas Uni Mat Černá 0199 0.7kg

Denas Uni Mat Černá 0199 0.7kg
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Obnovte sešlý nátěr s vrchní, vodou ředitelnou barvou na kov i dřevo. Denas vám pomůže natřít skoro vše od dveří přes kovové konstrukce, ale dovolí natřít i dětské hračky, protože neškodí zdraví. Natírání s ním vám navíc bude připadat jako naprostá hračka, neboť rychle schne a nelepí.

Kalkulačka
spotřeby
Značka: Denas
Kód zboží: 355815
Skladem na prodejně

Původní cena: 249 Kč −20 %

199 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do pondělí kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do pondělí kdekoli v ČR

Nový nátěr kovu: 1x natřete základní barvou Denas Antikor. Po zaschnutí cca 4 hodinách aplikujte 2x Denas Uni Mat v časovém rozestupu cca 2 hodiny.

Nový nátěr dřeva: 1x natřete barvou Denas Uni Mat, kterou si naředíte vodou. Potom aplikujte 2x Denas Uni Mat v časovém rozestupu cca 2 hodin.

Při obnově nátěru, který je soudržný, očistěte povrch a 1-2 podle potřeby natřete. Barva je vhodná na úpravu dětského nábytku a hraček. Výrobky natřené touto barvou můžou být v přímém styku s potravinami.

Použití: krycí nátěr vhodný i na úpravu dětských hraček a pro styk s potravinami
Podklad: dřevo, dřevotříska, ocel a lehké kovy opatřené vhodným základním nátěrem
Proschlý: po 2 hodinách
Spotřeba: 7 - 10m2/kg
Vlastnosti: vhodný na dětský nábytek a hračky
Vzhled: matný
Zaschlý proti prachu: do 1 hodiny při 20°C
Počet vrstev: 1 - 2 vrsvy
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Doporučujeme dokoupit