Rodinná firma s tradicí
Děláme, co nás baví
Můj účet Můj účet Účet
Zapomenuté heslo
Nákupní košík 0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Brunox Epoxy Oprava zrezivělých míst ve spreji

Doporučujeme
Brunox Epoxy Oprava zrezivělých míst ve spreji
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie

Máte rez na autě? Kvete vám blatník? Brunox Epoxy sprej na opravu rezavých míst vám příjde vhod. Perfektně zastaví korozi a slouží jako podklad pod tmel nebo barvu. Jednoduchá aplikace pomůže vašemu miláčkovi.

Značka: Brunox
Vyberte velikost balení
150ml
400ml
Vyberte prosím variantu produktu.
Skladem na prodejně

od 359 Kč s DPH
297 Kč bez DPH

+
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   99 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 149 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Odstraňte odlupující rez smirkem nebo kartáčem, podklad očistěte a odmastěte. Protřepejte a nastříkejte ve 3 - 4 vrstvách. Každou vrstvu nechte pořádně zaschnout.

Po zaschnutí můžete použít tmel i barvu ve spreji nebo plnič.

Použití: jako epoxidový základ na auta a kovové konstrukce
Podklad: rezavý povrch
Odvětrání mezi vrstvami: cca 2 hodiny
Schnutí: vytvrdnutý po 24 hodnách
Vlastnosti: neproniká do vrchního nátěru a neobsahuje těžké kovy
Vzhled: průhledný, jantarový
Zaschlý na dotek: do 1 hodiny při 20°C
Doporučujeme: protřepat alespoň 2 minuty
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H270 - Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
 • H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H331 - Toxický při vdechování.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.

Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli se tento základ hodí pod barvu 4591 motip od vás ? Je tento základ dvousložkový nebo co by jste doporučili ?? Děkuji za odpověď
Jiří 22.02.2021 19:40
Odpovědět
Pavlína Janů
Dobrý den,
Tímto výrobkem ošetříte rezavý podklad.
Pokud byste chtěl použít Brunox, pak ho dejte na rezavá místa na autě. Dále je pak postup stejný jako vždycky. Přes Brunox použijete plnič, ten obrousíte a pak barvu.
Pavlína Janů 27.02.2021 12:36
Odpovědět
Tak jsem se dočetl na jiných stránkách že se to nedá použít na pozink, takže na auto by se to nedalo použít protože se tam se používají pozinkované plechy. Je to pravda?
STANISLAV 20.03.2022 18:36
Odpovědět
Tereza Janů
Dobrý den, dá se to úplně v pohodě použít na plechy v autě, jen bych se vyhnula čerstvému pozinku.
Tereza Janů
22.03.2022 14:53
Odpovědět

Může se také hodit