Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Nástroje a pomůcky Domácnost

Alkyton 2v1 Kovářský Žáruvzdorný Černý

Alkyton 2v1 Kovářský Žáruvzdorný ČernýKovář černá
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Chcete si vytvořit věrnou kopii kovaného materiálu a dáte na estetiku a celkový efekt? Tak kovářská barva Alkyton je přímo pro vás. Hrubší struktura, železité slídy v barvě a grafitový vzhled - to jsou atributy, které každého ohromí na vašem plotě či balkónu.

Kalkulačka
spotřeby
Vyberte prosím variantu produktu.
Značka: Alkyton
Skladem na prodejně

od 269 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
Doručení domů   od 129 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Barva se nanáší na dobře očištěnou ocel nebo litinu, mírně zkorodovaný povrch nebo starý fungující žáruvzdorný nátěr. Neaplikujte na horký povrch. Při prvním použití natřené plochy postupně a pomalu zahřívejte povrch na 150°C, tím dojde k vypálení barvy. Pozor! Nátěr je do vypálení náchylnější k mechanickému poškození.

Použití: kamna, grily, kouřovody, kotle, výfuky
Podklad: očištěná ocel, železo, litina, nebo starý žáruvzdorný nátěr
Spotřeba: 10 -12m2/l
Vzhled: černošedý hrubý satén
Zaschlý na dotek: do 2 hodin při 20°C
Další nátěr: po 24 hodinách při 20°C
Počet vrstev: 2 vrstvy
Doporučená teplota aplikace: +10°C až +30°C
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Diskuse a hodnocení

Máte otázku nebo nebo zkušenosti s výrobkem? Podělte se s námi.