Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Radbal na radiátory Bílý S2119/0100 0.6l

Radbal na radiátory Bílý S2119/0100 0.6l
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Radbal je špičkou v kategorii barev na radiátory. Je velice odolný proti odření a časem vám nezežloutne, takže vaše topení vypadá jako nové po dlouhou dobu. Navíc se jednoduše aplikuje a není aromatický, takže se vám s ním bude v interiéru příjemně natírat.

Kalkulačka
spotřeby
Výrobce: Barvy laky Hostivař
Kód zboží: 8595073022063
Skladem na prodejně

Původní cena: 209 Kč−5 %

199 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Na nový nebo rezavý povrch nejdříve natřete 1x S2000 Pragoprimer nebo S2003 Formex. Potom 2x aplikujte nátěr Radbal na radiátory.

Pokud opravujete nebo obnovujete nátěr topení nebo teplovodních trubek tak ho očistěte saponátem a odstraňte prach účinným odstraňovačem Motip, který se dostane i na těžko dostupná místa. Potom naneste 1 - 2 vrstvy barvy podle potřeby.

Použití: litinová, kovová tělesa a trubky topení
Podklad: litina, kov
Proschlý: do 48 hodin
Spotřeba: 14 - 16m2/l tj. 4 žebra cca 1m2
Vzhled: lesklý
Zaschlý proti prachu: do 10 hodin
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
  • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.