Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Lak Lodní S1119 0.75l

Lak Lodní S1119 0.75l
Další fotografie

Tento lodní bezbarvý lak vytvoří transparentní dekorativní vzhled a pomůže tam, kde ostatní selžou. Odolává totiž vlhku, vodě a dalším extrémním podmínkám a přitom zachová svůj půvabný lesk, což vám nabízí funkčnost i estetiku v jednom výrobku.

Kalkulačka
spotřeby
Výrobce: Lazurol
Kód zboží: 8591235039337
Skladem na prodejně

199 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Nový nátěr dřeva: musí být suché a čisté, pokud je na dřevě pryskyřice (smůla), očistěte ho ředidlem C6000. Nejdříve naneste impregnaci proti dřevokaznému hmyzu a proti plísni. Nechejte zaschnout a po cca 24 hodinách natřete 2x Lodním lakem v časovém rozestupu 24 hodin.

Pokud máte dřevo již natřené a nátěr obnovujete, pak starý lak obruste, zbavte se odlupujících se kusů a přeteřete 1-2x lakem podle potřeby a okolností prostředí.

Použití: bezbarvé nátěry dřeva ve vlhkém prostředí, jako zahradní nábytek a obložení
Podklad: dřevo, dřevotříska, korek
Proschlý: 24 hodin
Spotřeba: 14 - 16m2/l
Vlastnosti: vysoce odolný vlhku a vodě
Vzhled: lesklý
Zaschlý proti prachu: do 6 hodin
Počet vrstev: 2 vrstvy
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 • P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Může se také hodit