Jednoduše natřeno.
0 Košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Můj účet
Zapomenuté heslo
Můžeme pomoci? Volejte
601 188 997

V košíku nemáte žádné zboží.

Zapomenuté heslo
Auto-moto Barvy a Laky Lepidla a tmely Štětce, válečky a pomůcky Domácnost

Auto-moto

Barvy a Laky

Lepidla a tmely

Štětce, válečky a pomůcky

Domácnost

Denas Radiátor Bílý 0100 0.7kg

Denas Radiátor Bílý 0100 0.7kg
Další fotografie
Náhledy barev se mohou zobrazit na každém monitoru v odlišném odstínu v závislosti na jeho nastavení. Doporučujeme odstín porovnat na více monitorech, nebo nám zavolejte.

Dopřejte vašemu radiátoru prvotřídní nátěr s barvou Denas, jehož skvělé vlastnosti zajišťují vysokou odolnost proti teplu, takže se vám časem nátěr nesloupne. Navíc tato barva na radiátory kryje natolik, že už topení nezežloutne, jak to bývalo zvykem u starších typů nátěrů. Příjmeným bonusem je, že při natírání nesmrdí a velmi rychle uschne.

Kalkulačka
spotřeby
Výrobce: Denas
Kód zboží: 8592474003141
Skladem na prodejně

Původní cena: 249 Kč−12 %

219 Kč
včetně DPH

+ -
Doprava
Osobní odběr v Líbeznicích   zdarma
Výdejní místo DPD   89 Kč
do středy kdekoli v ČR
DPD Private   119 Kč
do středy kdekoli v ČR

Pracovní postup:

Na nový nebo rezavý povrch nejdříve natřete 1x Denas Antikor. Potom 2x aplikujte nátěr Denas Radiátor.

Pokud opravujete nebo obnovujete nátěr na topení nebo teplovodních trubek, tak ho očistěte saponátem a odstraňte prach účinným odstraňovačem Motip, který se dostane i na špatně dostupná místa. Potom naneste 1 - 2 vrstvy barvy podle potřeby.

Použití: litinová, kovová tělesa a trubky topení
Podklad: kov
Proschlý: 1 hodina
Spotřeba: 7 - 10m2/kg tj. 4 žebra cca 1m2
Vzhled: lesklý
Zaschlý proti prachu: 40 minut
Další nátěr: za 2 hodiny
Doporučená teplota aplikace: +10°C až +40°C
Upozorňujeme: doba schnutí je závislá na teplotě vzduchu a podkladu
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doporučujeme dokoupit

Váleček Flock

Použití: výborný konečný efekt po natírání, pro syntetické barvy, vodouředitelné barvy a akrylové barvy a laky

Dostupná balení: 5cm , 11cm , 16cm

Váleček Flock
Váleček Flock
Balení: 5cm, 11cm, 16cm
od 39 Kč
skladem (všechny varianty)
Váleček Flock 10cm sada

Použití: velmi dobrá kvalita, výborný na vodouředitelné barvy a laky, na syntetické barvy

Váleček Flock 10cm sada
Váleček Flock 10cm sada
69 Kč
skladem
Držák k válečku 10cm

Použití: hák k válečku 10cm širokému

Dostupná balení: 27 cm , 40 cm , 55 cm

Držák k válečku 10cm
Držák k válečku 10cm
Balení: 27 cm, 40 cm, 55 cm
od 39 Kč
skladem (všechny varianty)
Páska papírová zakrývací na malování 50m

Použití: PROFI pomocník při malování a natírání, 50m délka

Dostupná balení: 19mm , 25mm , 30mm , 38mm , 50mm

Páska papírová zakrývací na malování 50m
Páska papírová zakrývací na malování 50m
Balení: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm
od 29 Kč
skladem (všechny varianty)
Zakrývací folie 4 x 5 m, 7my

Použití: při práci v interiéru i exteriéru chrání před prachem, barvou, špínou a mokrem

Zakrývací folie 4 x 5 m, 7my
Zakrývací folie 4 x 5 m, 7my
19 Kč
skladem
Miska pod váleček na barvu

Použití: na barvu, odolává všem typům barev

Dostupná balení: 10cm , 18cm , 25cm

Miska pod váleček na barvu
Miska pod váleček na barvu
Balení: 10cm, 18cm, 25cm
od 29 Kč
skladem (všechny varianty)